කොවුලා වගේ

Lyrics

කොවුලා වගේ
කොවුලා වගේ ලව් සින්දුම කියපු එකා මං
වවුලා වගේ රෑ තිස්සේ නිදි මැරුවේ මං
හවුලේ ජීවත් වෙන්නට හිතපු එකා මං
හවුලේ ජීවත් වෙන්නට හිතපු එකා මං
පවුල බනියි ලේට් උණොත් ගිහින් එන්නද මං
පවුල බනියි ලේට් උණොත් ගිහින් එන්නද මං

මුට්ටිය ඉවර කෙරුවෙ ගහ මුලදිම මං
බෝතලේ ඇරපුවාම චියර් කෙරුවේ මං
රෑ දවල් ගතවුණාට සැලකුවේ නෑ මං
දැන් මචං එහෙම බෑනේ පවුල් වෙලා මං
දැන් මචං එහෙම බෑනේ පවුල් වෙලා මං

කොවුලා වගේ …

ජොබ් එක සංස්ථාවෙ ඩෝන්ට් කෙයාර් මං
නිවාඩු නැත්තං මෙඩිකල් දාපු එකා මං
ඕවර් ටයිම් කිසි දවසක කරලම නෑ මං
දැන් මචං එහෙම බෑනේ පවුල් වෙලා මං
දැන් මචං එහෙම බෑනේ පවුල් වෙලා මං

කොවුලා වගේ

නයින් තර්ටි ෂෝ එකම බලපු එකා මං
ලයින් එකේ තැනක් තියන් හිටපු එකා මං
සීන් එකේ කොහේ බැලුවත් පෙනුණ එකා මං
දැන් මචං එහෙම බෑනේ පවුල් වෙලා මං
දැන් මචං එහෙම බෑනේ පවුල් වෙලා මං

කොවුලා වගේ

Kowla koula කොව්ලා kovla kovula kowula Wage- – MS Fernando

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks