පාවෙලා යන්න

Lyrics

පාවෙලා යන්න මට ඉඩක් දෙන්න හීනයක් වෙන්න මොහොතක් තනිව ඉන්න, ජීවිතේ පුරා පැතූ සිහින බොඳ වෙන්න, පෙර ඔබ එන්න //
..
පෙර ඔබ එන්න
ආදරේ ගලා හැලෙනා දිය රැල්ල ඔබ වෙන්න මා දවා ඒ ආදරෙන් උණුහුම සොයා යන්න
මතකය පමණයි පමණයි ඇත්තේ
මතකය පමණයි ඉතිරිවී ඇත්තේ
පාවෙලා යන්න ….. //

Pawela Yanna Mata Edak pavela – Kasun Kalhara

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks