කළු කෙල්ල මමයි

Lyrics

නෙත් යුග රන් තරු යුවළ තමයි තොල් පෙති නා දළු වලට සමයි
මගෙ හද ඔබෙ සුව යහන තමයි,ඔබ සොයනා කළු කෙල්ල මමයි//

අඳුරින් බර වැලි කතරේ පවා ආලෝකය දෙමි උදය හවා
ගිමනට සීතල සෙවණ මවා,දිය දහරක් වෙමි පවස නිවා//

නෙත් යුග රන් තරු යුවළ තමයි…

රළ ලෙස ජීවන දිය දහරේ අත ගෙන එමි ඔබ යන පාරේ
සුපුරුදු ගති ගුණ අතනෑරේ,දුක හෝ සැප විඳගමු මිහිරේ//

නෙත් යුග රන් තරු යුවළ තමයි…

Kalu kella mamai – Indrani Perera

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks