ඇරඹුමම කඳුලක්

Lyrics

ඇරඹුමම කඳුළක්‌ වෙලා මා බලා ඉද්දී ඒ දිහා ආ දුරත් දුර වැඩි නිසා අවසානයට පෙර ඈ ගියා //

දුක්බරම කවියක් ලියා එහි පද පෙලක් අඩුවෙන් තියා //

ශෝකාන්තය එන තුරා එහි රැඳෙන්නට සිත් නැති නියා //

අනන්තය ළඟ මා දමා අවසානයට පෙර ඈ ගියා

ඇරඹුමම කඳුලක් වෙලා….

Arambumama Arabu erabu mama Kadulak Wela ඇරඹුම ම කඳුළක්‌ කඳුලක් – Kasun Kalhara

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks