අපේ අහිංසක ආදරේ

Lyrics

අපේ අහිංසක ආදරේ
ලොවම එරෙහි වන
ලොවට වසන් වන
අපේ අහිංසක ආදරේ
අපේ අහිංසක ආදරේ

උයන් කොනක හිඳ සිසිලස විඳිනු බැරි
අවන්හලක ලැග දොඩමළු වන්න බැරි
පවන් රොදක නැඟ සිහිනෙක වෙළෙනු බැරී
අපේ අහිංසක ආදරේ

කීවත් කෙනෙකුට අදහාගන්න බැරි
කියන්නේ කෙලෙසද මටවත් සිතනු බැරි
රන්හුය පටලා කෙලවර දකිනු බැරි
අපේ අහිංසක ආදරේ

අපේ අහිංසක ආදරේ

Ape Ahinsaka Adare- Amarasiri Pieris peris

More from aveterone

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks