ඉකිගසා හඬන

lyrics

ඉකිගසා හඬන අතීතයක
කඳුළු එක්ක ගනුදෙනු කරනා
මට මගේ නොවන
මගේම ආදරයක් තිබුණා

හීනෙන් හිනැහී තුන්යම මා රවටා
මැදියම් මහ රෑ අදටත් දුක ඉඟිලෙනවා
නින්දෙන් ඇහැරී කළුවරේම යලි සොයනා
මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා
මගේම ආදරයක් තිබුණා

රිදුමක් වගේ කිසිදා සුව නොවෙනා
සුසුමින් විතරක් නිරතුරුවම පිරිමදිනා
මුහුණනු බැරිතැන උණු කඳුළුම වගුරුවනා
මට මගේ නොවන මගේම ආදරයක් තිබුණා

මගේම ආදරයක් තිබුණා //

Ikigasa හඩන අඩන handana adana hadana magema adarayak – Amarasiri Peiris peris

More from aveterone

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks