අසෝක මල් මාල නෙළාලා

අසෝක මල් මාල නෙළාලා
අසෝක මල් උයනට වැදිලා
සෝක නිවන ගීත ගයාලා
ඔබ කවුරුද කියන්න මාලා //

බලන්න ලස්සනයි
වනයේ පිපුණ මලට දෙවෙනි නෑ වගෙයි
සුරංගනාවියක්ද මේ
කියන්න ආදරී
කවුද මෙ ඔබ තනිව වනේ ගී ගයා
ප්‍රීති වෙලා ප්‍රීති වෙලා

අසෝක මල් මාල නෙළාලා …

ඔබේ දුගී පැලේ
සතුට සැපත මිහිරි සුවය ඇත ළදේ
නැතේ ම රාජ මංදිරේ
නොයන්න ආදරී
ප්‍රේමණීය පෙම්වතෙක් දුකේ තියා
එපා එපා රජ සැපා

අසෝක මල් මාල නෙළාලා …

ලියාවි සිංහලේ
ඉතිහාසේ අපගෙ පෙම් කතන්දරේ
උනොත් මගේ ප්‍රියම්බරී
අසෝක මාලියේ
මම වෙමී සාලිය කුමරුන් සිංහලේ
මනාලියේ මනාලියේ

අසෝක මල් මාල නෙළාලා … //

Asoka Mal Mala Nelala – MS Fernando

More from aveterone

Enable Notifications OK No thanks