කව්රුද පාවී

Lyrics

කවුරුද පාවී පාවී තුරුළු වුනා ආදර හැගුමින් ආරාධනා
මා හද පිබිදී පිබිදී අවදි වුනා සිහිනෙන් මල් පිපුනා

මා නෙතේ සැතපිලා .. මා පතා නැවතිලා //
ලැගුම් සොයාලා ඉන්න සැනහී ආරාධනා

කවුරුද පාවී පාවී…

ආවෙමි සැරිසරා මා ඔබේ දිවිතුරා //
පැතුම් පතාලා ඉන්න සැමදා ආයාචනා

කවුරුද පාවී පාවී…

Kauruda kavuruda Pavi Pavee – Milton Mallawarachchi –

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks