සෙවනැළි වාගේ

Lyrics

සෙවණැලි වාගේ ඔබේ මගේ අපි දෙන්නා අපි දෙන්නා
එක කාලෙක ලංවී උන්නා විකසිත වූ මා ඒ කාලේ

සිතන්න ඔබ ගැන මොහොතක් මදී විය ඉවසන්නට මගේ සිත ඉඩ නැති විය //
තනිවීලා ඔබ හා ඉඳගෙන කතාකරන්නට දවසක් නැති විය

සෙවණැලි වාගේ ඔබේ මගේ ….

අද සිතෙනා දේ නොබියව ලියැවෙයි ගෙවුණු අතීතය මිහිරෙන් නැහැවෙයි //
තනිවීලා ඔබ හා ඉඳගෙන කතාකරන්නට දවසක් නැති විය

සෙවණැලි වාගේ ඔබේ මගේ ….

Sewanali Wage Obe Mage Api Denna Lyrics – Clarence Wijewardena

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks