චණ්ඩිකමට

Lyrics

චන්ඩිකමට රන්ඩුවක් වෙලා පුංචි පුතා ඉන්නෙ හැංගිලා//

අයියට ගහලා – නංගිව විකලා යාළුවො ටික තරහා වෙලා
සෙල්ලම් කරන්නේ කා සමගින්දෝ පුංචි පුතා දැන් තනිවෙනවා

චන්ඩිකමට රන්ඩුවක් වෙලා…

අයියයි නංගියි – යාළුවො ගොන්නයි සේරම හොඳ දරුවෝ වෙලා
එකමුතු වුණා නම් – නේ හොඳ වෙන්නේ පුංචි ළමයි වස නෑ පැටියෝ

චන්ඩිකමට රන්ඩුවක් වෙලා…

Chandikamata randuwak wela- T.M.Jayarathna

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks