ඈත එපිට

Lyrics

ඈත එපිට ගම්මානෙන් නැග එන බටලී හඬ අතරේ ඉතාම දුක්බර කවියක් මතුවෙද ඇය නිදි නොමැති පැලේ //

මලානිකව හඳ එලිය ගලා එන අම්බලමක හෙවණේ //

බලා හිඳිමි ඔබ හිඳින විමන් දොර දැල්වෙන එලිය බඳේ

ඈත එපිට ගම්මානෙන් නැග එන….

වේදනාව නෙතු අගට ගලාලා ඉකිලන නිහඬ රැයේ //

නීල නුවන් තරු කැට බොඳ වෙනවා කාටත් හොර රහසේ
ඈත එපිට ගම්මානෙන් නැග එන….

Atha Etha Epita Gammanen - Sanath Nandasiri

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *