මා පැතූ දේ කෝ

Lyrics

මා පැතූ දේ කෝ පාළු වී ලෝකේ මංමුලා වෙන්නේ //
..
නොසිතු දේමයි ලෝකේ වෙන්නේ පහන නිවුණා සේ //
සිහිනයක් වී ජිවිතේ මේ ගින්දරක් වී අන්තිමේදී සුන්වෙලා යන්නේ
මා පැතූ දේ …..
බිදුණු ආලය පාළු වූ සේ ගොයම ලියදින්නේ //
සුවද දී කුසුමක් පිපීලා පර මලක් සේ යන්නේ පරවී
මා මැරී යන්නේ සුන්වී
මා පැතූ දේ …..

Ma Pathu pethu De Ko Palu Wi Loke – H. R. Jothipala

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks