සීතල සඳ එළියේ

Lyrics

සීතල සඳ එළියේ පීදුන සුවඳ මලේ නෑඹුල් සුවය පැතූ බඹරො නුඹ නාඩන් බඹරො නුඹ නාඩන් //
..
සදාහරිත වන රේඛා මැද්දේ මළානිකව ගලනා සඳ එළියේ //
රෑ සිහිනෙන් මුව ගෑ අඳුනක් දැක බඹරො නුඹ නාඩන් බඹරො නුඹ නාඩන්
සීතල සඳ එළියේ ….

සඳළුතලාවේ මුනින් තලා වී ඈත බලාගෙන කඳුලු සලන්නේ //

පරසතු මල් මකරන්ද සුවඳ මැද බඹරො නුඹ නාඩන් බඹරො නුඹ නාඩන්
සීතල සඳ එළියේ ….

Sithala Seethala Sada Sanda Eliye Lyrics – Gunadasa Kapuge

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks