අතරමං වූ

Lyrics

අතරමං වූ කිරිල්ලී ඈත අහසේ ඉගිල්ලී
වළාකුළු මැද ගියා නොපෙනී ඈ අනාතයි අනාතයි //

නොදැක නිකැළැල් චේතනා ලබා අපමණ වේදනා //
දොරින් දොර සෙනෙහස සිඟכ ගිය ඈ
තනි වුණා ගම් දනව් මැද මහ රෑ

බිදී හද රැදී භכවණා හඩා කල ආයාචනා //
කැදැල්ලේ රඳවා පලා ගිය ඈ
වැළපුනා යළි ඝන වනේ ගිනි ලෑ

අතරමං වූ කිරිල්ලී…..

Atharaman ataraman wu vu-Deepika Priyadarshani

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks