මල් සිනා

Lyrics

මල් සිනා සලන්න මල් සිනා
තාරුකා දිලෙයි ඈත පායලා
ආදරෙන් බලන්න මා දිහා //

මල් පිපී පිපී රඟන්නෙ සිත් ලෙසේ සුළඟේ වෙළී
ලස්සනයි මලේ සැලේ නිසංසලේ රෝස මල් වනේ //

මල් සිනා…..//

ඉන්න එක්වෙලා නොයන්න වෙන් වෙලා පියාසලා
ආදරෙයි කියා කියන්න ළං වෙලා සිනා සලා //

මල් සිනා…..//

Mal Sina Salanna Maal Sinna Lyrics – Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks