මොරසූරණ වැසි

Lyrics

මොරසූරණ වැසි ඇදගෙන හැළුනා
මට මතකයි සමුගත් දිනයේ
මා සිතුවේ නෑ ලොව ‍හැර යන්නට
අවිහිංසක නුඹ සිතයි කියා
//

නිමල ආදරේ අවිහිංසක බව
ලෝකය නෑ දැනගෙන උන්නේ
මාරුතයක් ඇවිදින් ඒ සුළඟේ
ඔබ අරගෙන ඈතට යනවා

මොරසූරණ වැසි …

තරු නෙතු සඟවා ඔබ සැතපෙනවා
හැඬූ නමුදු ඉන් නොමැත පලේ
වත මල සිඹලා මම සමුගන්නෙමි
හෙට හමුවෙමු අපි අපේ ලොවේ

මොරසූරණ වැසි … //

Morasurana Wasi wesi – Athma Liyanage මොරසුරන

More from RogueOne

Enable Notifications OK No thanks