නුඹෙ සුවඳ පිරුණු

Lyrics

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමරේ රතු රෝස මලක පෙති හැලී තියේ මට නපුරු වුණේ ඇයි දයාවියේ මේ කඳුළු බිංදු ප්‍රථම ප්‍රේමයේ //

මගෙ සමරු පොතේ රෝස පිටු සොයා මුතු අකුරු පේළියක් ලියු ඔයා //
සිහිවටනයක් ලෙසින් තවත් තියේ සමනල පියාපතක් ද ජීවිතේ

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු ….

සිත දුරක ගියා ආදරේ සොයා මුතු කඳුළු බිංදුවක් ගලා ගියා //
සමු ගැන්ම වේදනාවකී ලොවේ මේ ඉන්ද්‍රචාපයක්ද ජීවිතේ
නුඹෙ සුවඳ පිරුණු ….

Numbe Nube Suwada Pirunu – Prof. Sanath Nandasiri

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks