&

සෙත් කවියක් සේ (පිච්ච මල සුවඳයි ටෙලිනාට්‍ය තේමා ගීය)

Lyrics

සෙත් කවියක් සේ රහසේ මුමුණන
පිළිම ඇසක් සේ කදුලක් නොසලන
සඳ ගිර හිස සේ කිසිදා නොසැලෙන
මිනිසා … මිනිසා … මිනිසා … මිනිසා ..
මිනිසා … මිනිසා … මිනිසා ..
මිනිසා නුඹමය අණ වින නොතකන

දරු මල් සුවදට සුළඟ නොවී නුඹ
වන බිම් තීරේ වනස්පතිය විය
සා නුඹ තුලුරුගේ බිල්ලන්ගේ ගී මැද
දහැනුනු සිදළු
තවුසා විය නුඹ
මිනිසා …

අකල් අසීමි ඇසෙනා ඇත දුර අහසේ
නුඹේ නමින් එක තරුවක් පිපුනිද
කිදුරු කොණේ කිදුරාණෙනි ඔබ මිස
බඹදත් සිත මළු දහමින් පිරුනිද
මිනිසා … මිනිසා … මිනිසා ..
මිනිසා … මිනිසා … මිනිසා ..
මිනිසා නුඹමය අණ වින නොතකන

Seth kaviyak se rahase mumunana – Pichcha mala suwadai suvadai teledrama song – Sashika Nisansala & Dumal Warnakulasuriya

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks