&

හද මල් පුරා

Lyrics

හද මල් පුරා බිඟු දැල් සරා
මුමුණන ස්නේහ‍යේ උදානයයි
තුරු වැල් පවා හසරැල් මවා
පුබුදන ජීවිතේ වසන්තයයි//

අඳුර ඉරා// සඳ මුතුලැල් ඉහිරෙණ තුරුණු සඳැල්ලේ
සිහින සරා// හද දොරගුල් හැරලමු ලොවට නිදැල්ලේ

හද මල් පුරා…..

ගිමන නිවා// මල් පවනැල් සර විඳ සැලෙන කැදැල්ලේ
පහස ලබා// මත් රැකවල් හෙළලමු ලබන ඇසිල්ලේ

හද මල් පුරා…..

Hada Mal Pura – Deepika Priyadarshani/Amarasiri peiris

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks