සැන්දෑ කළුවර

Lyrics

සැන්දෑ කළුවර ගලා හැලෙන විට සෙනෙහස දැල්වුණු නිවෙස සොයා එමි
ඔබේ සිනා සඳ මඬල මුවාවෙන් ජීවිතයේ දුක් වෙහෙස නිවාගමි
සැන්දෑ කළුවර ගලා…

කුරුළු කැදැල්ලක උණුසුම කැටිවුණු අමා සුවය දෙන අතු පැල හෙවණේ
අසරණ වූ දා මට ඔබ පමණයි මඳකට හෝ සැනසුම ගෙන දෙන්නේ

සැන්දෑ කළුවර …..

පිබිදෙන ලොව හා තරඟ කරන්නට හෙට අළුයම යළි පිටවිය යුතුවේ
ඔබෙන් දුරුව වෙසෙනා හැම මොහොතෙම ඔබේ හදට වැඩියෙම තව ළංවේ

සැන්දෑ කළුවර …..

Sanda sada Kaluwara Gala – Sanath Nandasiri, Lyrics – Sunil Sarath Perera

More from NmL

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *