හිදීවී කොතැනක හෝ

Lyrics

හිදීවි කොතැනක හෝ හිමිකාරයා උපන් නුඹේ නමින් වඩීවි කෙදිනක හෝ ඒ එනතුරා හිත හදාගෙන හිඳින් //
..
ගඟකට සයුරක් මුණගැසේවී රළකට වෙරළක් මග හිදීවී //
නියගට වැස්සක් ඇද හැලේවී නුඹටත් කෙනෙක් හිඳීවි දවසක සොයාන ඒවි

හිදීවි කොතැනක හෝ …..

අකුලක පිපෙන නැවුම් මලක් සේ නදියක නැගෙන තරංගයක් සේ //
නළලත සිඹින පවන් රොදක් සේ නොසිතුව විටෙක ලඟා වී නුඹ විඳි කඳුල නිවාවී
හිදීවි කොතැනක හෝ …..

Hidiwi Hidivi hindivi hindiwi Kothanaka Ho Himikaraya Obath Lyrics – Sunil Edirisinghe

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks