මා නිසා ඔබ

Lyrics

මා නිසා ඔබ නොපිරූ පෙරුම්.. මා නිසා ඔබ නොපැතු පැතුම්
ඒ සිනහා මැද ඉටුවෙවී නම්..
ආයේ නාවත් කම් නෑ ඉතින්//

කෝ එදා ඔබ අත පැලැන්දු.. මුදුව කෝ කොයිදෝ…
නෑ මගේ සිත අන් කෙනෙක් ගැන.. කීවදෝ නැතිදෝ…

මා නිසා ඔබ ….

මාලිගාවක රජ කෙනෙක්වත්.. යනවාදෝ කැදවා…
වාසනාවන් ඒ සැදෑවට.. මා ඇවිත් යනවා…

මා නිසා ඔබ….

Ma Nisa Oba – Milton Mallawarachchi – mallavarachchi

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks