සතුරුකමට

Lyrics

සතුරුකමට නොසිටිය මුත් කිසිදා ලොවම දිනන මග කීවද පහදා
නිහැඩියාව ඔබ ඉන්න එපා ඇය අමතන තුරු පේනා තෙක් මානේ
තරු මල් පොකිරිල්ලෙන් මා ඇසුවා මොනවද හෙට ඈ ලග මුමුණන්නේ
නිහැඩියාව ඔබ ඝනදුරක් වී අහසට නිසංසලේ
සතුරුකමට….
සඳ එලි කදු රැල්ලෙන් මා ඇසුවා මොනවද ඈ වෙත ගෙනයන තිළිනේ
නිහැඩියාව ඔබ තණ නිල්ලක් වී අහසට නිසංසලේ
සතුරුකමට….

Sathurukamata sathuru Nositiya Muth Kisida – Milton Mallawarachchi

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks