මාල ගිරවියේ

Lyrics

මාල ගිරවියේ මාල ගිරවියේ
මට ඔබත් එක්ක අපේ ගමට පියාඹන්න ආසයි
මං දන්න කියන ගහකොළ මල්
පෙන්නන්නට ආසයි
මාල ගිරවියේ මාල ගිරවියේ

දුර නෑයෝ පවා ගේ දොරකඩ
එකතු වෙලා හිඳීවී
නුඹේ මාලේ හැබෑ රත්තරන්ද අතගාලා බලාවී
මේ සේද ඇඳුම් ඉල්ලාගත්තේ කාගෙන්දැයි අසාවී

මාල ගිරවියේ …….

මගෙ උරතලයේ හිස තියාන හෙමිහිට ඉකි බිඳීවී
අපෙ නැතිබැරිකම් මේ තරමට
අමිහිරි දැයි අසාවී
ඒ නිසා තවත් ටික දවසක් ඉවසමු අපි කුමාරී

මාල ගිරවියේ …….

𝄞

Maala Girawiye Giraviye Mala – Karunarathna Divulgane


මෙම ගීතයේ Ringtone එක Download කරගන්න
(40 seconds)


More from Admin

Enable Notifications OK No thanks