මං තනිවම – Official Gajaman Movie Song

Lyrics

මං තනිවම යන්නම් තවදුර දෑස හුරු හින්දා
පපුව තනියට දැනෙන හැමවිට දෑස මම හෙව්වා
අදුරේ පාට ගෑවුනේ සිහිනේ පාව යාවුණේ
සිහිනේ පාට සේදුනේ තනිවී මා

දෑසින් දෑසම රිදුනේ අපේ හිත අපිවද ඇහුවේ
ඔය තුරුලේ දැවටී ඉන්න හිතෙනවා වැස්සක තනිවම තෙමුණේ
දුක නෑ කවුරුත් දන්නේ හුස්ම දැනෙන දුරක ඉන්න හිතෙනවා
දවසක දැනේවි තනිවම හඬכවී කදුලත් හඬכවී හඬכවී

මං තනිවම …

Watch it on YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=3yLLafk0V0E

Man thaniwama thanivama yannam thawadura – Dinesh Gamage

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *