සඳ මෝරා උඩු ගුවනට

Lyrics

සඳ මෝරා උඩු ගුවනට එන කලට ඔබේ රුව පෙනෙනවා කවුළුව තුලින් මට

ඉකිලන හදින් තනි යහනේ ඉන්න විට හැමටම වඩා මා ගැන දුක හිතෙයි මට

පහන් දොරින් හිරු එබිකම් කරන සඳ මා අසලින් නුඹ නැතුවා දුකකි

සීතල නිය තුඩින් මා ගත රිදෙන සඳ ඔබෙ මුදු පහස මට නැතුවා දුකකි

Sada sanda mora udu guwanata – Malani Bulathsinhala

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks