පිපුණු මල් දෙකක්

Lyrics

පිපුණු මල් දෙකක් අතරට වීලා පුංචි කැකුලියක් මල් පෙති විදහා
සිනාසෙන්න දගලන රන් මොහොතක සොබාදමත් දිලුනා //
සුරංගනා ගීතයෙන් නැලවිලා දේදුණු ඕවිල්ලක සැතපීලා //
සිහින සිය දහස් අතරින් අවදිව.. දූ නදී හිනැහෙනවා
පිපුණු මල් දෙකක්….
සිගිති දෙපා වැටි වැටි ඔසවාලා දැත් විදා මා උකුලට පැනලා //
තාත්ති සුරතල් බසින් දොඩ දොඩා
දු නදී හිනැහෙනවා ///

Pipunu Mal Dekak Atharata Wila - Milton Mallawarachchi

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *