&

උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ

Lyrics

උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ සමනල වසන්ත යෞවනයේ, සංසාරයේ සුභ ප්‍රාර්ථනා ඉඳුනිල් දෙනයන සටහන්වේ //

රළ පෙල කැලඹේ.. හසඟන විලසේ ලවනට සුදු මුදු පහස ලැබේදෝ //
ඔබ හදවත මා හදුනාගත් සේ මා හදවත ඔබ හැදිනගනීදෝ

සංසාරයේ සුභ ප්‍රාර්ථනා ඉඳුනිල් දෙනයන සටහන්වේ
උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ සමනල වසන්ත යෞවනයේ

කිඳුරු කොදෙව්වේ කසුන් කුමාරිකාවී සයුරු තෙරෙන් සැඟවී ආවාදෝ //
චන්ඩ මාරුතේ ඉන්ද්‍රඛීලයක් වගේ නොසැලී ඉන්නට වරම් ලැබේදෝ

සංසාරයේ සුභ ප්‍රාර්ථනා …

Unmada Vu wu Premadare – Kamal Addararachchi / Damayanthi Jayasooriya

More from elon

Enable Notifications OK No thanks