දවසක් පැල නැති

Lyrics

දවසක් පැල නැති හේනේ අකාල මහ වැහි වැස්සා
තුරුලේ හංගාගෙන මා ඔබ තෙමුනා අම්මේ
පායන තුරු හිටි පියවර හිටියා ඔබ අම්මේ

නුවර වීදි යට කරගෙන නින්දා වැහි වැගිරුණ දා
බිරිඳකගේ සෙනෙහෙ ගියා යෝධ ඇලේ නැම්මේ
ඔබෙ සෙනෙහස සුවඳ දිදී දැනුණා මට අම්මේ //

කොළඹ අහස කළු කරගෙන මූදු හුළඟ අඩලන කොට
ඔටුන්න බිම දා දුවගෙන එන්නද එක පිම්මේ
මං එන තුරු ඉදිකඩ ලඟ ඉන්නවාද අම්මේ ///

Dawasak davasak Pala pela Nathi Hene Amma Lyrics - Gunadasa Kapuge

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *