මාලී සිහින කුමාරි

Lyrics

මාලී සිහින කුමාරී පාවේ නිම්නැති යාමේ
පවනේ සැලෙනා රහසේ අඳුරේ සරනා සෙනෙහේ //

පවනේ රහසින් කොඳුරා හද සසලන්නේ
උණුසුම් සුවඳයි පාවී ගත දැවටෙන්නේ
දෙනෙතේ සැගවී නොපෙනී ඈ කොයි යාදෝ

මාලී සිහින කුමාරී ….

අඳුරේ රහසින් සැලෙනා පිනි කඳුළක් දෝ
පින්නේ ඇදෙනා දිලෙනා සඳ කිරණක් දෝ
මා දෑසේ මැවූ සේයා මායාවක් දෝ

මාලී සිහින කුමාරී ….//

Mali maali maale male Sihina Kumari Lyrics – Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks