දෙවොලේ නොකැළැල්

Lyrics

දෙවොලේ නොකැලැල් පිදු ආදර මල්
සුවඳින් මනකල් පිබිදෙමි හැමකල් //

මලෙකින් මලකට ඇදෙමින් නොඉඳුල්
නිගා දෙවයි පෙම් ලොවටම මිහිලොල්
එක මලකින් පමණක් රොන් ගන්නම්
අන් මල් මත නොතබා උණු කඳුලැල්

දෙවොලේ නොකැලැල් …

පවසට පල නැත සයුරේ රළවැල්
දිය දෝතක් ගමි දොලකින් සිහිලැල්
පීඩිත වී සිටිනා සඳ අඳුරේ
ඔබ පමණයි ගෙන ආවේ හසරැල්

දෙවොලේ නොකැලැල් …//

Dewole devole Nokalal nikelal nokalel – Sunil Edirisinghe Edirisingha සුනිල් එදිරිසිංහ නොකැළැල් Devole Dewole Nokalal Pidu Adara Mal Lyrics – Sunil Edirisinghe

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks