මගේ පුංචි රෝසමලේ

Lyrics

මගේ පුංචි රෝසමලේ
මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා
නුඹ හීනෙන් වත්
නොදකින කුමරා

කළුවර රෑ සඳක් වගේ
අහසේ නුඹ ඉන්නව නම්
ආසයි මම නොකී කවිය නුඹට කියන්න
තරහක් නැහැ නුඹ බැසයන්න

මගේ පුංචි රෝස මලේ

මගේ පුංචි නවාතැනේ
ඇවිදින් සැරි සරණවානම්
ආසයි මම කවුළුපියන් හැරලා තියන්න
තරහක් නැහැ නෑවිත් ඉන්න

මගේ පුංචි රෝස මලේ

Mage Punchi Rosamale rosa- Amarasiri Pieris peris

More from aveterone

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks