නිල් කටරොළු

Lyrics

නිල් කටරොළු මල් ගොමුවේ පැණි උරනා සමනලයෙක්
මිදුලේ දුව පැන නටනා පුතුගෙ අතේ ගල් අහුරක්
කුරුමානම වැරදුණාට කමක් නෑ පුතේ
සතුනට හිංසා වද දී නොවෙන් පුතේ දඟ ලමයෙක්

පුංචි කමට නොදැන කරන වැරදි වලට සමා නොවී
කෝටු පාර ඉඳහිටලා නුඹට තලද්දී
නෙත කඳුලින් නුඹ හඞද්දි හිත කඳුලින් මං හැඞුවෙමි

නිල් කටරොළු …

කිරි කල හත පෙවී නුඹට පා පොඩි එසවුණු දා සිට
සුරතල් සිහිනයකි මගේ ලය මුළුගැන්වී රැඳුණේ
නුඹ හොඳ මිනිහෙක් වනදා මල් පිපියන් මගෙ සිහිනේ

Nil katarolu mal gomuwe – Sunil Edirisinghe Edirisingha

More from elon

Enable Notifications OK No thanks