සමනළ රෑනයි

Lyrics

සමනල රෑනයි රෑ හඳ පානයි හදවත කළඹා පැනගිය පියඹා කෝ ඒ සමනලයා//

නිල් වන රේඛාවේ රෑ කෝකිල ගී රාවේ
කාලය පැන යයි එන්න ඉගිල්ලී තාමත් සඳ ඇවිලෙයි//
දෙසිතක පෙම් සුවඳ නොහිම් විඳිමු ඉතින් සමනලයෝ

සමනල රෑනයි රෑ හඳ පානයි…..

සුන්දර මල් වාරේ මල් සුවඳයි ගං තීරේ
හිම කඳු යායේ පෙම් රජ දහනේ රෑටත් මල් පීදේ//
මියුරු සුරම් ගී මනරම් ගයමු ඉතින් සමනලයෝ

සමනල රෑනයි රෑ හඳ පානයි…..//

Samanala Renai ranai -Deepika Priyadarshani

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks