සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින්

Lyrics

සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින් දුර කඳු මුදුනට
රිදවුණු සිත ගෙනයයි කඳුළැලි ගං ඉවුරට
ඔබ ආ හැටි සමු ගන්නට අවසන් සැන්දෑවක
ඒ ගං ඉවුරට

බාධක බිඳ නුඹ ජය ගන්නට බැරි වුණි මට
ඇයි දැයි දොස් පවරන සඳ සිත
නුඹෙ වරද ද මගෙ වරද ද
එය මා දන්නේ නැත

සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින් ...

නුඹ මා ලොව කළුවර කර පැන ගිය පළියට
කෙළෙසක දොස් පවරමි නුඹ හට
කිසි කෙනෙකු නොදුන් ආදරයක්
නුඹ මට දුන් කොට

සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින් ...

Sudu andagena adagena sanda sada awidin avidin - Karunarathna Divulgane

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *