සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින්

Lyrics

සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින් දුර කඳු මුදුනට
රිදවුණු සිත ගෙනයයි කඳුළැලි ගං ඉවුරට
ඔබ ආ හැටි සමු ගන්නට අවසන් සැන්දෑවක
ඒ ගං ඉවුරට

බාධක බිඳ නුඹ ජය ගන්නට බැරි වුණි මට
ඇයි දැයි දොස් පවරන සඳ සිත
නුඹෙ වරද ද මගෙ වරද ද
එය මා දන්නේ නැත

සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින් …

නුඹ මා ලොව කළුවර කර පැන ගිය පළියට
කෙළෙසක දොස් පවරමි නුඹ හට
කිසි කෙනෙකු නොදුන් ආදරයක්
නුඹ මට දුන් කොට

සුදු ඇඳගෙන සඳ ඇවිදින් …

Sudu andagena adagena sanda sada awidin avidin – Karunarathna Divulgane

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks