සුළගේ පාවී

Lyrics

සුළගේ පාවී ඈ වෙත යාවි මා සිතූ සිතුම්
සිහින විමානෙන් ගෙනා මා පැතූ පැතුම්
සිහින විමානෙන් ගෙනා මා සිතූ සිතුම්
..
පාසලේදී මා දිහා නෙත් කොණින් බලා
ඒ කියූ රහස් කථා නෑ සැබෑ වුණේ
සුළගේ පාවී ….
ගී පොතේහි මා ලියු ශෝක ගීතයේ
උල්පතයි ඔබේ නෙතින් බැලු බැලුම් ප්‍රියේ
සුළගේ පාවී ….

Sulage Pavi Ae A Wetha Yawi – Milton Mallawarachchi –

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks