තරිදු නැගෙන යාමේ

Lyrics

තරිඳු නැගෙන යාමේ සිසිල දැනෙන යාමේ
ඔය දෑස මතකේ නැගේ කුමට එක් වුණාදෝ
කෙළෙස වෙන් වුනාදෝ සැගවී ගියාදෝ සෙනේ //
කොද මල් පිපී රෑ මට ලංවෙලා ගයනා වූ පෙම් ගායනා //
නෑසිලා ගියාවේ තනිව තනි වුණාවේ හමුවෙයිද සිහිනෙන් රැයේ
තරිඳු නැගෙන යාමේ….
මේ වේදනාවෝ ඔබටත් දැනී රතු වෙයිද ඔය නෙත් ඔබේ //
තැවුල් නිවා දෑසේ පැතුම් පතා ආසේ හමුවෙන්න සසරේ යළි
තරිඳු නැගෙන යාමේ….

Tharindu tharidu Nagena Yame – Milton Mallawarachchi

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks