වීදුරු දෑසේ

Lyrics

කවුලු හැර පාලු මහදේ එනකන් බලා
යාලු හිත වාරු ගෙන මා සඟවා තියා
හීන බොඳ වෙච්ච දිවියේ
ධූමයට එක්ව අඳුරේ
ආදරේ මතක අතරේ හෙව්වා රහ

වීදුරු දෑසේ දිස්නය මාගේ
හද පතුලේම තැන්පත් කරලා
පිවිතුරු හීනේ ලඟ සිත හීරේ
නිදි යලි නේන කඳුලක් වෙලා දැන් ඔයා

ප්‍රේමයට නූපදී නම් සංවේදනා
පාවෙලා යන්න තිබුණා පෙම් චාරිකා
වින්ද රස භාව නවතා
යන්න හිතුවාද හඬවා
නැද්ද දැනුනේම පෙරදා මේ ආදරේ

වීදුරු දෑසේ දිස්නය මාගේ…

Weeduru Dase widuru veeduru viduru kavulu kaulu hara – Supun Perera සුපුන් පෙරේරා

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks