මං කවි කාරිලු

Lyrics

මං කවිකාරිලු මං කවිකාරිලු ගජමන් නෝනට වැඩි කවිකාරිලු
ආල වඩන කවි සින්දු ගොතන්නට ඉස්සර ඉදලම මං කවිකාරිලු
මං කවිකාරිලු මං කවිකාරිලු

දහසක් රස විදි කවි පද ගැයුමුත්
ඒ එක කවියක් හිතේ රැදී නැත
මගෙ සංසාරේ දුක් සනසාලන
සෙනෙහස ගැන එක කවක් කියා නැත
පින් නැතිදෝ ඒ කවිය කියන්නට මේ කවිකාරිට මේ කවිකාරිට

මං කවිකාරිලු මං කවිකාරිලු…..

මව් පදවිය ලද අම්මාවරුනේ
කොතෙකුත් දරුවන් මං නළවා ඇති
මගේම දරුවෙක් නළවාගන්නට එක කවියක්වත් මං කියලා නැති
පින් නැතිදෝ ඒ කවිය කියන්නට මේ කවිකාරිට මේ කවිකරිට

මං කවිකාරිලු මං කවිකාරිලු…..

Man kawi kaarilu karilu kavikarilu -Niranjala Sarojini

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks