අපි ඈතට ඈතට

Lyrics

අපි ඈතට ඈතට පා නගලා ඝන වනන්තරේ
අතරමං වෙමු වසන්ත මල් ගොමුවේ //

කාත් කවුරුවත් නෑ එන්නේ
ඉඳුල් නොවේ රුදු මිනිස් ඇසින්
අපේම පුංචි ලෝකයේ අපි ඉන්නේ
බඹරුන් විතරයි තනියට ළඟ ඉන්නේ

අපි ඈතට ඈතට පා නගලා…..

කෙසේද අත් බැඳ ඇවිදින්නේ
වෙරළේ උයනේ තුරුළු වෙමින්
නෑසිය මිතුරන් මඟතොට හමුවන්නේ
උකුසු ඇසින් අප කෙලෙසද ගැලවෙන්නේ

අපි ඈතට ඈතට පා නගලා…..

api athata athata pa nagala-Victor Rathnayake

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks