සෙනෙහස ඉල්ලා

Lyrics

සෙනෙහස ඉල්ලා ලියතඹරා ළඟ
හඬා වැටෙනවා මියැසි කැලක්
කපුරු මලක පෙති සිඳ බිඳ දැමුවා
මලට වඩා විෂ බමර තුඩක් //

වැහි කළුවර ඇති හැන්දෑ සමයක
තරුමල් පිපුණලු අහස් ගැබේ
දේවදූතයොත් හඬා වැටෙනවා
පෙම් මල් ඉහිරුණු පාර දිගේ

සෙනෙහස ඉල්ලා…..

යෞවනයේ සිත් විෂ කළ ප්‍රේමය
කලියුගයේ ඇත පහලවෙලා
අසන්මතේ සිත් වැටහෙණු නොහැකිව
පවිත්‍ර ප්‍රේමය මහලු වෙලා

සෙනෙහස ඉල්ලා…..//

Senehasa illa – Malani Bulathsinhala

More from elon

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks