මා දිහා බලා

Lyrics

මා දිහා බලා සිනාසුනේ ඔයා ආදරේ කියන්නදෝ නගේ
ජීවිතේ පුරා වේදනා නිවා මා ළඟින්  හිඳින්නකෝ නගේ //

මල් පිපීලා හරිම ලස්සනයි
බඹරු රොන් සොයා ඉගිල එයි //
ආදරේ මටත් ඕනෙමයි
ඒ ඔයා උනොත් හරි හොඳයි

මා දිහා බලා…..

ඔබ දකින්න දෑස මග බලයි
හිතට හිතෙන දේ අපමණයි //
ආදරේ මටත් ඕනෙමයි
ඒ ඔයා උනොත් හරි හොඳයි

මා දිහා බලා…..//

Ma diha bala – Roshan Fernando

More from elon

Featured on

Enable Notifications OK No thanks