මලට රේණු සේ

Lyrics

මලට රේණු සේ ඔබ ළඟ ඉන්නම්
සඳට තරුව සේ තනිය මකන්නම්
නෙතට කදුළ සේ නෙත ළඟ ඉන්නම්
මියෙන තුරා ආදරෙයි කියන්නම් //

සිනා පිරුණු මුව නිරන්තරේ පෙනේවි නම්
ආල කතන්දර හොර රහසේ කියාවි නම් //
ඔබේ තුරුල්ලේ උණුසුම් සුව ලැබේවි නම්
මියෙන තුරා ආදරෙයි කියන්නම්

මලට රේණු සේ…..

පාළුව මකනා කවියක් සේ ඇසේවි නම්
මා සවනේ රැව් දිදී රැදී ඉදීවි නම් //
ඔබ කිසිදා මා සිත නොතලා රැදේවි නම්
මියෙන තුරා ආදරෙයි කියන්නම්

මලට රේණු සේ…..

Malata renu se oba laga innam – Nanda Malani

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks