මගේ ළමැද සුව යහනක්

Lyrics

මගේ ළමැද සුව යහනක් ඔබට තනා දෙන්න කියා
බවෙන් බවේ පෙරුම් පුරා බලා ඉන්නවා
ඒ යහනේ ඔබ සතපා බිඟු ගී වැල් මුමුණනවා
සොඳුරු ලොවක අප දෙදෙනා හෙට තනි වෙනවා
//

සිහින ගෙනෙන කුමාරියේ
ඇගේ ලොවට එන්න එපා
ඇය රවටා කැඳවාගෙන
නොයන් කුමරියේ

මගේ ළමැද සුව යහනක් …

අපට උරුම අපේ ලොවේ
හද සොම්නස් සතුට දරා
මගේ ළඟින් සසර පුරා
ඉන්න වාසනා

මගේ ළමැද සුව යහනක් …

Mage lamada lameda suwa yahanak suva – Priya Sooriyasena suriyasena මගෙ ලමැද

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks