මගේ ළමැද සුව යහනක්

Lyrics

මගේ ළමැද සුව යහනක් ඔබට තනා දෙන්න කියා
බවෙන් බවේ පෙරුම් පුරා බලා ඉන්නවා
ඒ යහනේ ඔබ සතපා බිඟු ගී වැල් මුමුණනවා
සොඳුරු ලොවක අප දෙදෙනා හෙට තනි වෙනවා
//

සිහින ගෙනෙන කුමාරියේ
ඇගේ ලොවට එන්න එපා
ඇය රවටා කැඳවාගෙන
නොයන් කුමරියේ

මගේ ළමැද සුව යහනක් ...

අපට උරුම අපේ ලොවේ
හද සොම්නස් සතුට දරා
මගේ ළඟින් සසර පුරා
ඉන්න වාසනා

මගේ ළමැද සුව යහනක් ...

Mage lamada lameda suwa yahanak suva - Priya Sooriyasena suriyasena මගෙ ලමැද

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *