සිතක් කෙලෙසද

Lyrics

සිතක් කෙලෙසද මේ තරම්
වේදනාවන් විදින්නේ
නෙතක් කෙලෙසද මේ තරම්
දුකට කඳුළැලි සලන්නේ //

‍ඔබෙන් වෙන්වී ගෙවෙන මොහොතද
කල්පයක් වී දැනේ නම් //
ඔබෙන් තොර හෙට දිනක් ගැන මා
සිතා ගන්නේ කෙලෙසදෝ

සිතක් කෙලෙසද…..

සුසුම් කඳුළැල් සිහින පමණක්
උරුමයන් වී සදාකල් //
සතුට මොහොතක මිරිඟුවක් වී
බිඳී යන්නේ ඇයි මෙසේ

සිතක් කෙලෙසද…..//

Sithak kelesada me tharam-Malani Bulathsinhala

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks